מושגים חשובים מעולם הביטוח

עולם הביטוח מלא במונחים ומושגים מקצועיים שלא תמיד מוכרים או ברורים למי שאינו עוסק בתחום הביטוח. אם נכיר את המושגים ואת השפה של סוכן הביטוח נוכל לדעת למה אנו מתחייבים ועל מה אנו חותמים בעת רכישת פוליסת הביטוח.

 

שלושה עשר מושגים חשובים

 

 • פוליסת ביטוח היא חוזה הנחתם בין חברת הביטוח לבין המבוטח / בעל הפוליסה. הפוליסה מפרטת את כל פרטי ההתקשרות בין חברת הביטוח לבין המבוטח, את סוגי הביטוחים שאותם רכש המבוטח, את גובה התשלומים שמשלםם המבוטח, את סכום הפיצויים שיקבל המבוטח, את הגורמים שיקבלו את הפיצויים, את תוקף הפוליסה ואת התנאים לקיומה.

 

 • פרמיה זהו התשלום שמשלם המבוטח עבור רכישת הפוליסה. יש פוליסות ביטוח שבהן נדרש המבוטח לשלם את הפרמיה בתשלום חד פעמי עבור תקופה מסוימת, כמו למשל בביטוחי רכב, ויש פוליסות שבהן יש לשלם את הפרמיה כל חודש וכאשר תשלום הפרמיה נפסק, גם תוקף הפוליסה פג.

 

 • פרמיה משתנה היא פרמיה ששיעורה משתנה מדי תקופה בהתאם למפורט בתנאי הפוליסה.

 

 • פרמיה קבועה היא פרמיה ששיעורה נשאר קבוע במשך כל תקופת הביטוח.

 

 • סייגים הם המקרים שאינם מכוסים בפוליסת הביטוח. בכל סוג של פוליסת ביטוח יש חריגות או סייגים שנועדו להביא לידיעת  המבוטח את המצבים השונים שאותם הפוליסה לא מכסה.

 

 • ערך כינון הוא המחיר של בנייה מחדש, החלפה או תיקון של הרכוש שאבד או ניזוק.

 

 • ערך מוסכם הוא סכום הכסף שעליו הסכימו המבוטח וחברת הביטוח בעת תשלומי הפיצוי עבור הנזק שנגרם, ללא תלות או  התחשבות בשיעור הנזק שנגרם.

 

 • ערך שיפוי הוא הערך הממשי של הרכוש בזמן תשלומי תגמולי הביטוח לאחר ניכוי הפחת והבלאי.

 

 • תקופת אכשרה היא תקופה המתחילה מרגע תחילת תשלום דמי הפרמיה ועד שהביטוח נכנס לתוקפו. תקופת אכשרה ממוצעת נמשכת בין חודשיים לשלושה חודשים, תקופה שבמהלכה חברת הביטוח לא תשלם פיצוי או שיפוי עבור כל אירועיםם שיתרחשו במהלך התקופה הזו.

 

 • תקופת המתנה היא התקופה המתחילה ברגע שבו קורה האירוע הביטוחי ועד לתשלום הפיצוי על ידי חברת הביטוח. בתקופת ההמתנה נדרש המבוטח לשלם מכיסו את העלויות הנדרשות עד לקבלת הפיצוי או השיפוי מחברת הביטוח. משךך תקופת ההמתנה מפורט בכל פוליסת ביטוח.

 

 • השתתפות עצמית, אקסס, הוא מונח המגדיר את העלות הכספית שאותה יידרש המבוטח לשלם בעצמו בכל מצב של נזק כספי. גובה ההשתתפות העצמית שונה בכל סוג של ביטוח והוא מפורט בפוליסה. ככל שסכום ההשתתפות העצמית גבוה יותר, כך הפרמיה של פוליסת הביטוח תהיה זולה יותר. 

 

 • בונוס בגין היעדר תביעות - חברות הביטוח מעניקות הנחה בתשלום הפרמיה למבוטחים שלא הגישו תביעה נגד חברות  הביטוח.
   
 • חובת הגילוי היא חובה המוטלת על המבוטח. בכל עסקת ביטוח על המבוטח חלה החובה להשיב תשובות כנות ואמיתיות  לכל שאלה העשויה להשפיע על שיקול הדעת של חברת הביטוח האם להסכים לבטח את הלקוח ועל תנאי הפוליסה. 

ב.טיקר


סניף הר-הצופים

בניין המנהלה קומת

הפורום מול משרדי

הדואר הפנימי,

האוניברסיטה העברית,

ירושלים 9190501.

פקס: 02-5334320 

סניף אדמונד י' ספרא

כניסה לבניין המנהלה,

האוניברסיטה העברית, ירושלים 9190401.

פקס: 02-5718055

שעות קבלת קהל

ימים א'-ה'

10:00-15:00 :שעות

 

 

 

office@btiker-ins.co.il

© כל הזכויות שמורות לב.טיקר ביטוח, גמל ופיננסים

אתר זה נבנה ע"י קידום פלוס בניית אתר לעסקים

02-5019901​